TOPlist

Ochrana osobních údajů

Ochranu soukromí a osobních údajů hostů považujeme za prvořadou povinnost. S osobními údaji nakládáme v souladu s platnou legislativou (EU) 2016/679 – GDPR.

Správce osobních údajů

Správcem osobních údajů spojených s ubytovacími službami je Markéta Dwořáčková, IČ: 04505573, adresou Růžová 1155, 691 42 Valtice. Jako správce osobních údajů (dále také jen „správce“) v souvislosti s poskytováním ubytovacích služeb vyžaduje poskytnutí osobních údajů při rezervaci ubytování a při ubytování osob. 

Pokud se na nás budete chtít v průběhu zpracování obrátit, můžete nás kontaktovat e-mail: penzion@dworacek.cz


Správcem osobních údajů spojených s se službami vinařství je Luděk Dwořáček, IČ: 64523829, adresou Úvaly 1, 691 42 Valtice. Jako správce osobních údajů (dále také jen „správce“) v souvislosti s poskytováním služeb vyžaduje poskytnutí osobních údajů při rezervaci degustace ve vinném sklípku a při nákupu víno v e-shopu.

Pokud se na nás budete chtít v průběhu zpracování obrátit, můžete nás kontaktovat e-mail: vinarstvi@dworacek.cz 

Jaké osobní údaje shromažďujeme?

 • osobní údaje sloužící k jednoznačné a nezměnitelné identifikaci hosta (identifikační údaje) a osobní údaje umožňující kontakt s hostem (kontaktní údaje)
 • identifikační údaje – jméno, příjmení, titul, datum narození, adresa trvalého pobytu, číslo průkazu totožnosti (OP, pas)
 • kontaktní údaje – těmito údaji se rozumí zejména hostem uvedená kontaktní adresa, číslo telefonu, emailová adresa a jiné podobné informace

S ohledem na smluvní charakter vztahů mezi správcem a hostem je poskytnutí osobních údajů zcela dobrovolné, je však podmínkou pro uzavření dohody či poskytnutí služby.

Odkud správce osobní údaje získává?

 • S přímým souhlasem od hosta při rezervaci či po příjezdu do penzionu
 • S přímým souhlasem od hosta přes internetové služby (email, web)
 • S přímým souhlasem od zákazníka při nákupu v e-shopu

Veškeré osobní údaje od hosta nebo zákazníka, jsou získané s jeho přímým souhlasem a veškeré souhlasy, jsou zpětně doložitelné.

Na co se osobní údaje používají?

 • dle zákona, se předkládají cizinecké policii ke kontrole
 • dle zákona o výběru ubytovacího poplatku
 • pro svou vnitřní potřebu, především pro komunikaci s klientem
 • pro vyřizení objednávky při nákupu v e-shopu

Doba archivace

Údaje jsou uchovávány po dobu 6 let následujících po roce provedení zápisů v souladu se splněním zákonné povinnosti dle zákona 565/1990 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

Práva hosta a zákazníka

 • Právo na opravu osobních údajů
 • Právo na výmaz (právo být zapomenut)
 • Právo na omezení zpracování
 • Právo na přenositelnost údajů
 • Právo vznést námitku
 • Právo nebýt předmětem automatizovaného rozhodnutí
 • Právo na přístup ke svým údajům (právo získat od správce OÚ potvrzení o zpracování OÚ, právo získat kopii zpracovávaných OÚ)

Veškeré osobní údaje hosta jsou svědomitě chráněny. Pokud host zjistí nebo se domnívá, že při zpracování došlo ze strany správce k porušení jeho práv, může se domáhat nápravy s využitím všech prostředků, které k tomu platná právní úprava poskytuje (viz.§ 21 zák. č. 101/2000 Sb o ochraně osobních údajů a (EU) 2016/679 – GDPR)

Google Analytics

Tato internetová stránky používá Google Analytics, službu analýzy internetových stránek poskytovanou společností Google, Inc. ("Google"). Google Analytics používá “cookies”, což jsou textové soubory umístěné ve vašem počítači s cílem pomoci internetové stránce analyzovat, jak ji uživatelé používají. Informace generované pomocí souboru cookie o používání této internetové stránky (včetně IP adresy) budou přeneseny a uloženy společností Google na serverech ve Spojených státech. V případě aktivace anonymizace IP Google zkrátí/anonymizuje poslední oktet IP adresy pro členské státy Evropské unie, jakož i pro ostatní smluvní strany Dohody o Evropském hospodářském prostoru. Pouze ve výjimečných případech je plná IP adresa odeslána a zkrácena servery Google v USA. Jménem provozovatele internetových stránek bude Google používat tyto informace pro účely vyhodnocování užívání stránky, vytváření zpráv o aktivitách internetové stránky pro provozovatele webových stránek a poskytování dalších služeb týkajících se činností na stránce a užívání internetu pro poskytovatele internetových stránek. Google nebude spojovat vaši IP adresu s žádnými jinými daty Google. Můžete odmítnout používání souborů cookie volbou v příslušném nastavení ve vašem prohlížeči. Uvědomte si však, že pokud to uděláte, nebudete moci prohlížet tyto internetové stránky. Dále můžete zabránit společnosti Google ve shromažďování a využívání údajů (cookies a IP adresy) stažením a instalací plug-inu prohlížeče dostupného na Google Analytics Opt-out Browser Add-on.

Další informace týkající se podmínek použití a ochrany osobních údajů Google Analytics lze nalézt na Zásady ochrany osobních údajů Google.

Soubory cookie

Na webu používáme soubory cookie, abychom tak zajistili vysokou funkčnost stránek. Soubor cookie je malý textový soubor umístěný serverem webové stránky na pevném disku. Umožňuje webu zaznamenat informace o vaší návštěvě, například položky, které jste vložil do košíku a další nastavení. Příští návštěva stránek tak může být snazší a produktivnější. Soubory cookie jsou důležité. Bez nich by procházení webu bylo mnohem složitější. Používáme je například k ukládání vašich nastavení bezpečného vyhledávání, k výběru relevantních reklam, ke sledování počtu návštěvníků na stránce, k usnadnění registrace nových služeb a k ochraně vašich dat. Jestliže si např. přizpůsobíte webovou stránku nebo budete procházet webem, soubor cookie při následujících návštěvách připomene webu specifické informace o Vašich preferencích. To zjednodušuje proces zobrazování relevantního obsahu, usnadňuje navigaci na webu atd. Jakmile se na webový server vrátíte, mohou být dříve zadané informace načteny, abyste mohli snadněji používat funkce webu, které jste si již přizpůsobili. Soubory cookie relace v počítači po zavření vašeho prohlížeče nezůstávají. Trvalé soubory cookie zůstávají v počítači, dokud je neodstraníte nebo dokud neskončí jejich platnost.

Soubory cookie můžete odmítnout. Většina webových prohlížečů soubory cookie automaticky přijímá, nastavení prohlížeče však většinou můžete podle potřeby upravit tak, aby soubory cookie odmítal. Jestliže odmítnete používání cookies na našem webu, budete odkázáni mimo náš web, protože naše stránky nelze bez těchto souborů používat.

Další informace týkající se podmínek použití cookies v rámci služeb společnosti Google najdete na Jak Google využívá soubory cookie.

Váš souhlas

Používáním našeho rezervačního systému souhlasíte se shromažďováním a používáním osobních údajů v uvedené míře a souhlasíte s výše uvedenými pravidly. 

Pokud nesouhlasíte s pravidly webu, ukončete prosím jeho prohlížení.

TOP